ป้ายทะเบียนหายต้องทำยังไง

นครินทร์ ฮอนด้าคาร์ส์ > หมวดอื่นๆ > ป้ายทะเบียนหายต้องทำยังไง

ป้ายทะเบียนหายต้องทำยังไง

24 September 2019 / 0 Comments / 92 / หมวดอื่นๆ
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

⭕️ ป้ายทะเบียนรถหาย มักเกิดขึ้นโดยที่เจ้าของรถไม่รู้ตัว และเมื่อรถไม่มีป้ายทะเบียนถือเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ถูกปรับกว่า 2,000 บาท สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถลุยน้ำฝนหรือพื้นที่ที่มีฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้ตัวยึดแผ่นป้ายเกิดสนิมและหลุดออกจากแผงได้ หรืออีกสาเหตุหนึ่ง คือ รถชนสัตว์ ชนสิ่งของ หรือชนรถด้วยกันเอง ก็ทำให้ป้ายทะเบียนกระเด็นหายไปได้เช่นกัน

⭕️ หากรถที่ทำการจดทะเบียนตามกฎหมายแล้ว แต่ไม่มีการติดป้ายทะเบียน เนื่องจากหล่นหายหรืออะไรก็ตาม ถือเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ที่ว่ารถที่จดทะเบียนแล้วต้องมีการแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฝ่าฝืนมีโทษตาม มาตรา 60 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

✅ วิธีขอป้ายทะเบียนใหม่

เมื่อเจ้าของรถรู้ว่าป้ายทะเบียนหล่นหาย ไม่ต้องไปแจ้งความ เพราะสามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถคันนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ โดยมีสิ่งที่ต้องเตรียม ดังนี้

1️⃣ ค่าใช้จ่ายในการขอรับป้ายทะเบียนใหม่
– ค่าธรรมเนียมแผ่นป้าย 100 บาท
– ค่าคำขอ 5 บาท

2️⃣ หลักฐานที่ต้องใช้
– สมุดคู่มือจดทะเบียนตัวจริง
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ (กรณีเจ้าของรถต้องดำเนินการด้วยตนเอง) หรือหนังสือรับมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)

3️⃣ สิ่งที่ต้องเตรียมกรณีรถติดไฟแนนซ์
– หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์
– หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

4️⃣ สิ่งที่ต้องเตรียมกรณีนิติบุคคล
– หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม

📣 เพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆ เท่านี้ท่านก็จะได้ป้ายทะเบียนใหม่มาใช้แล้วครับ

Leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enjoy Honda Thailand.

Contact Us
ติดต่อเรา