nakarin honda

ป้ายทะเบียนหายต้องทำยังไง

24 September 2019 / 0 Comments / 91 / หมวดอื่นๆ

⭕️ ป้ายทะเบียนรถหาย มักเกิดขึ้นโดยที่เจ้าของรถไม่รู้ตัว และเมื่อรถไม่มีป้ายทะเบียนถือเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ถูกปรับกว่า 2,000 บาท สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถลุยน้ำฝนหรือพื้นที่ที่มีฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้ตัวยึดแผ่นป้ายเกิดสนิมและหลุดออกจากแผงได้ หรืออีกสาเหตุหนึ่ง คือ รถชนสัตว์ ชนสิ่งของ หรือชนรถด้วยกันเอง ก็ทำให้ป้ายทะเบียนกระเด็นหายไปได้เช่นกัน

⭕️ หากรถที่ทำการจดทะเบียนตามกฎหมายแล้ว แต่ไม่มีการติดป้ายทะเบียน เนื่องจากหล่นหายหรืออะไรก็ตาม ถือเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ที่ว่ารถที่จดทะเบียนแล้วต้องมีการแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฝ่าฝืนมีโทษตาม มาตรา 60 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

✅ วิธีขอป้ายทะเบียนใหม่

เมื่อเจ้าของรถรู้ว่าป้ายทะเบียนหล่นหาย ไม่ต้องไปแจ้งความ เพราะสามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถคันนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ โดยมีสิ่งที่ต้องเตรียม ดังนี้

1️⃣ ค่าใช้จ่ายในการขอรับป้ายทะเบียนใหม่
– ค่าธรรมเนียมแผ่นป้าย 100 บาท
– ค่าคำขอ 5 บาท

2️⃣ หลักฐานที่ต้องใช้
– สมุดคู่มือจดทะเบียนตัวจริง
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ (กรณีเจ้าของรถต้องดำเนินการด้วยตนเอง) หรือหนังสือรับมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)

3️⃣ สิ่งที่ต้องเตรียมกรณีรถติดไฟแนนซ์
– หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์
– หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

4️⃣ สิ่งที่ต้องเตรียมกรณีนิติบุคคล
– หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม

📣 เพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆ เท่านี้ท่านก็จะได้ป้ายทะเบียนใหม่มาใช้แล้วครับ

การตรวจเช็ครถยนต์ตามระยะ

24 September 2019 / 0 Comments / 96 / หมวดอื่นๆ

📣 รถยนต์จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาตามคู่มือการบำรุงรักษารถยนต์อยู่เป็นประจำ หากละเลยจะส่งผลเสียหายกับเครื่องยนต์ จะทำให้การสึกหรอมีมากกว่าปกติและส่งผลเสียในระยะยาวกับเครื่องยนต์ด้วย รวมถึงส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม เช่น สร้างมลพิษ ดังนั้นการบำรุงรักษารถยนต์จึงต้องปฏิบัติตามคู่มือการบำรุงรักษารถยนต์ที่ให้มา ในรถยนต์ฮอนด้าได้กำหนดตารางการตรวจเช็คว่ารถทุกรุ่นต้องได้รับการตรวจเช็คทุกๆ 6 เดือน หรือทุกๆ 10,000 กม. อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

✅ ข้อดีของการตรวจเช็ครถยนต์ตามระยะ ✅

✅ ช่วยยืดอายุการใช้งาน เนื่องจากอะไหล่บางตัวเมื่อมีการสึกหรอ ก็จะส่งผลให้ตัวอื่นสึกหรอไปด้วย

✅ ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่อาจจะบานปลาย

✅ ขับขี่ได้อย่างสบายใจ ปลอดภัย และไร้กังวล เนื่องจากรถยนต์ของเราจะมีสมรรถนะที่สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาด้วย

✅ ฮอนด้าจะรับประกันต่อเนื่องจนครบระยะเวลาที่กำหนด

💥 รู้แบบนี้แล้วอย่าลืมนำรถยนต์ของคุณมาเช็คตามระยะด้วยนะครับ 💥

ติดกล้องหน้ารถยนต์ สามารถนำมาลดเบี้ยประกันได้

17 September 2019 / 0 Comments / 92 / Knowledge

รู้หรือไม่ ติดกล้องหน้ารถยนต์ สามารถนำมาลดเบี้ยประกันได้ ‼️
5️⃣ ขั้นตอนขอลดเบี้ยประกันง่ายๆ มีดังนี้

1️⃣ ทำประกันอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560
– รถที่ได้รับส่วนลดเบี้ยประกันต้องเป็นรถที่ทำประกันอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 ครับ ถ้าสมัครประกันอุบัติเหตุก่อนวันที่ 3 มีนาคม 2560 แต่ในกรมธรรม์ระบุว่ามีผลบังคับใช้วันที่ 3 มีนาคมเป็นต้นไปก็สามารถขอส่วนลดได้ แต่ต้องแจ้งกับทางบริษัทประกันเพื่อกรอกแบบฟอร์มขอส่วนลด

2️⃣ ได้รับส่วนลดร้อยละ 5 – 10 ของเบี้ยประกันสุทธิ
– รถทุกคันส่วนลดเบี้ยประกันอยู่ที่ร้อยละ 5–10 ของเบี้ยประกันสุทธิ จะติดกล้องกี่ตัวก็ลดเท่ากัน

3️⃣ ต้องใช้กล้องสำหรับติดตั้งรถยนต์เท่านั้น
– กล้องที่ติดหน้ารถต้องเป็นกล้องที่บันทึกภาพได้จริง ไม่จำกัดยี่ห้อ หรือราคาของกล้อง แต่ห้ามเป็นอุปกรณ์อื่นมาดัดแปลงเพื่อทำเป็นกล้อง เช่นสมาร์ทโฟน หรือแท็ปเลต โดยเด็ดขาด

4️⃣ แสดงหลักฐานการติดกล้องประกอบการทำประกัน
– ผู้ที่เอาส่วนลดเบี้ยประกันต้องแสดงหลักฐานการติดกล้องในรถโดยแนบเอกสารเป็นภาพถ่ายสำหรับออกเอกสารทำประกันเพื่อรับส่วนลด นอกจากนี้ต้องติดตั้งกล้องและเปิดใช้ตลอดจนครบสัญญา

5️⃣ บริษัทประกันภัยต้องให้ความร่วมมือ
– บริษัทประกันภัยต้องแสดงส่วนลดไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หากบริษัทประกันภัยรายใดไม่ให้ส่วนลดจะถือว่าผิดกฎหมายครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก: TQM

รูปถ่ายใบขับขี่ ใช้แทนบัตรจริงได้แล้ว

17 September 2019 / 0 Comments / 76 / Knowledge

📣 ประกาศ‼️ ข่าวดีสำหรับผู้ขับขี่บนท้องถนน 🚘

📱 รูปถ่ายใบขับขี่ ใช้แทนบัตรจริงได้แล้ว📱

💥 เริ่ม 19 กันยายน 2562 นี่ 💥

 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย และการจัดระเบียบการจราจรทางบกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยและสวัสดิภาพของประชาชน และประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น

 โดยมีสาระสำคัญในมาตรา 31/1 ว่า “ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ”

“ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว”

 ดังนั้นผู้ขับขี่รถยนต์จึงสามารถใช้สำเนาภาพถ่าย หรือใบขับขี่แบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนการพกใบขับขี่ตัวจริงได้โดยถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศ 120 วัน หรือตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย.2562

ขอบคุณข้อมูลจาก : Thai PBS

6 สิ่งต้องห้ามสำหรับรถยนต์

17 September 2019 / 0 Comments / 91 / Knowledge

📣#พี่ช้าง เตือนภัย‼️
6 สิ่งต้องห้ามสำหรับรถยนต์ ‼️
⭕️ ไฟแช็ก
– เพราะหากถูกแสงแดดเป็นเวลานานอาจเกิดการระเบิด เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ในรถ
⭕️ กระป๋องสเปรย์ต่าง ๆ
– เพราะความร้อนจะทำให้วัตถุ สารเคมี และแก๊สในกระป๋องขยายตัวระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้
⭕️ อุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่
– จำพวกโทรศัพท์มือถือ พาวเวอร์แบงก์ เพราะสารลิเธียมในแบตเตอรี่เป็นโลหะที่ไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี เมื่อได้รับความร้อน อาจทำให้เกิดการลัดวงจรและระเบิดได้
⭕️ น้ำแข็งแห้ง
– ใส่มาในกล่องโฟมเพื่อแช่เย็น เพราะเมื่อน้ำแข็งแห้งระเหิด จะกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้ผู้ที่อยู่ในห้องโดยสารหมดสติ
⭕️ ขวดพลาสติกใสที่มีน้ำเต็ม
– ไม่ควรวางไว้ที่คอนโซลหน้ารถ อีกหนึ่งเรื่องใหม่ที่มีเคสโผล่มาแล้ว เพราะน้ำในขวดพลาสติกเมื่อเจอแสงอาทิตย์ส่องได้มุม จะเกิดการหักเหของแสงรวมเป็นจุดเดียว ก่อเพลิงไหม้ในรถได้
⭕️ ยางลบดินสอ
– เพราะมีสารในกลุ่ม Plasticizers เป็นตัวทำละลายพลาสติกที่ดีเยี่ยม จะคายสารเมื่อเจอความร้อน แม้จะไม่อันตรายเท่าอย่างอื่น แต่ก็ทำให้รถเสียหายได้

ขอบคุณข้อมูลจาก: kapook

เช็คระดับน้ำมันเครื่อง และวิธีการเติมน้ำมันเครื่อง

2 September 2019 / 0 Comments / 130 / หมวดอื่นๆ

1️⃣ วอร์มเครื่องยนต์ทิ้งไว้ 5 นาที แล้วดับเครื่องยนต์ทิ้งไว้ 2 นาที
2️⃣ ดึงเหล็กวัดออกมาเช็ดทำความสะอาด ไม่ควรใช้ทิชชู่เช็ดทำความสะอาด เพราะอาจทำให้เศษทีชชู่ติดเข้าไปในตัวเครื่องได้
3️⃣ใส่เหล็กวัดลงไปยังตำแหน่งเดิมให้สุด
4️⃣ดึงออกมาตรงๆอีกครั้งในแนวดิ่ง ระดับน้ำมันจะสังเกตุได้จากรอยคราบน้ำมันที่เกาะอยู่ที่ปลายเหล็กวัด น้ำมันจะต้องอยู่ระหว่างกลางขีดที่มีอักษร L(Low) และ F(Full) ถ้าต่ำจาก L ก็ให้เติมให้อยู่ในระดับไม่เกิน F
⭕️ การเติมน้ามันเครื่องมากเกินไป
– ข้อเหวี่ยงจะทำการวิดน้ำมันเครื่องผ่านแหวนลูกสูบไปเผาไหม้ ทำให้การเผาไหม้นั้นไม่หมดจนเกิดเป็นเขม่าจับที่ห้องเผาไหม้ ซึ่งจะส่งผลทำให้เครื่องยนต์เกิดการสึกหรอที่เร็วขึ้น
– เมื่อมีการเติมน้ำมันเครื่องที่มากไปจะทำให้น้ำมันเครื่องดันออกตามซีลเครื่องต่างๆ ทำให้เกิดการรั่วซึมตามซีลเครื่อง
– ส่งผลให้ห้องเพลาข้อเหวี่ยง มีแรงดันที่มากผิดปกติ
– ทำให้เครื่อยนต์นั้นร้อนจัดและทำให้รถนั้นวิ่งไม่ออก
⭕️ การเติมน้ำมันเครื่องน้อยเกินไป
– จะทำให้ปั๊มน้ำมันเครื่องนั้นไม่สามารถดูดน้ำมันเครื่องส่งไปหล่อลื่นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ได้ผลที่ตามมานั้นจะทำให้เครื่องยนต์พังเสียหาย

รถติดไม่ต้องเมื่อยเมื่อใช้ Auto Brake Hold

29 August 2019 / 0 Comments / 118 / Knowledge

⭕️ ระบบ Auto Brake Hold เป็นระบบที่ช่วยเหยียบเบรกค้างไว้ขณะจอดติดไฟแดง หรือสภาพจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่ง ทำให้ผู้ขับขี่ไม่จำเป็นต้องเหยียบเบรกค้างไว้ด้วยตัวเอง ซึ่งแตกต่างจากระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (Hill Start Assist) ที่จะทำงานเฉพาะเมื่อรถติดอยู่บนทางชันเพื่อให้ผู้ขับขี่สลับเท้าไปเหยียบแป้นคันเร่งโดยไม่ทำให้รถไหลถอยหลัง
⭕️ ในกรณีจอดรถ หากเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์มายัง P ในขณะที่ระบบ Auto Brake Hold ยังคงทำงานอยู่ ระบบจะเปลี่ยนเป็นเบรกมือโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องดึงสวิตช์เบรกแต่อย่างใด

💥 หากรถของคุณมีระบบดังกล่าวนี้ ก็อย่าลืมใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะครับ

3 อาการบ่งบอกว่าต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

7 March 2019 / 0 Comments / 231 / Knowledge

หากตรวจเจอ 1 ใน 3 อาการดังกล่าว ควรพารถของคุณไปตรวจสอบหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนเดินทางทุกครั้ง เพื่อความราบรื่นในการเดินทางอย่างไม่มีสะดุด

  • เริ่มสตาร์ทติดยากกว่าปกติ หรือเมื่อจอดทิ้งไว้แล้วกลับมาสตาร์ทใหม่เครื่องจะติดยาก

 

  • สังเกตไฟหน้ารถ หากพบว่าไฟส่องสว่างลดลงอย่างเห็นได้ชัด อาจสันนิษฐานได้ว่าแบตเตอรี่เริ่มเกิดอาการไม่ปกติ

 

  • อุปกรณ์ที่ต้องใช้กำลังไฟมีอาการทำงานอืดกว่าปกติ เช่น กระจกไฟฟ้า

Enjoy Honda Thailand.

Contact Us
ติดต่อเรา