Knowledge

ป้ายทะเบียนแต่ละสี…ต่างกันยังไง❓

18 กันยายน 2019 / 0 Comments / 4 / Knowledge

วันนี้พี่ช้างจะมาบอกความหมายของป้ายทะเบียนแต่ละสีว่ามีความหมายยังไงแล้วใช้กับรถประเภทไหนบ้าง ไปดูกันเลยครับ

⭕️ ป้ายทะเบียนรถพื้นสีขาวสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีดำ
– คือ รถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง เช่น รถเก๋ง และรถยนต์ทั่วไป

⭕️ ป้ายทะเบียนรถสีพื้นขาวสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีน้ำเงิน
– คือ รถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคล แต่มีที่นั่งมากกว่า 7 ที่นั่ง เช่น รถตู้ เป็นต้น

⭕️ ป้ายทะเบียนรถพื้นสีขาวสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีเขียว
– คือ รถบรรทุกส่วนบุคคล คือรถกระบะ แต่บางคันก็เห็นเป็นป้ายสีดำ แสดงว่าตอนจดทะเบียนนั้นจดเพื่อเป็นรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลเท่านั้น หากใช้ในการบรรทุกเมื่อไหร่ จะถือว่าผิดกฏหมายทันที

⭕️ ป้ายทะเบียนรถพื้นสีเหลืองสะท้องแสง ตัวหนังสือสีดำ
– คือ รถยนต์รับจ้าง ที่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ไม่เกิน 7 คน หรือ รถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นต้น

⭕️ ป้ายทะเบียนรถสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวอักษรสีแดง
– คือ รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด

⭕️ ป้ายทะเบียนรถสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวอักษรสีน้ำเงิน
– คือ รถยนต์เล็ก 4 ล้อรับจ้าง

⭕️ ป้ายทะเบียนรถสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวอักษรสีสีเขียว
– คือ รถสามล้อรับจ้าง

⭕️ ป้ายทะเบียนรถสีเขียวสะท้อนแสง ตัวอักษรเป็นสีขาว/ดำ
– คือ รถบริการทัศนาจร และรถบริการให้เช่า

⭕️ ป้ายทะเบียนรถสีส้มสะท้อนแสง ตัวอักษรใช้สีดำ
– คือ รถพ่วง รถแทรกเตอร์ และรถที่ใช้ในทางเกษตรกรรม

⭕️ ป้ายทะเบียนรถพื้นแผ่นป้ายเป็นสีขาว (ไม่สะท้อนแสง) ตัวอักษรเป็นสีดำ
– คือ รถยนต์ของคณะผู้แทนทางการทูต จะขึ้นต้นด้วย ท และตามด้วยรหัสประเทศ ขีด แล้วถึงจะเป็นเลขทะเบียนรถ

⭕️ ป้ายทะเบียนรถ ป้ายเป็นสีฟ้าไม่สะท้อนแสง ตัวอักษรเป็นสีขาว
– คือ รถยนต์ของบุคคลในหน่วยงานพิเศษของสถานทูต ใช้อักษร พ ของคณะผู้แทนทางกงศุล ใช้อักษร ก ถ้าเป็นส่วนทะเบียนรถของ องค์การระหว่างประเทศ หรือ ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ จะใช้อักษร อ แล้วค่อยตามด้วยหมายเลขทะเบียนรถ

⭕️ ป้ายทะเบียนที่มีพื้นหลังเป็นกราฟฟิก
– คือ ป้ายทะเบียนรถที่มีการประมูล

⭕️ ป้ายแดง
– คือ ป้ายที่ออกให้ชั่วคราว ซึ่งป้ายแดงจะถูกนำมาใช้กับรถยนต์ที่ยังไม่ได้รับการรับรองด้วยการจดขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย ซึ่งป้ายดังกล่าวนั้นออกมาเพื่อกำกับเบื้องต้นให้รถคันดังกล่าวสามารถใช้งาน บนถนนได้ชั่วคราว แต่ก็ต้องอยู่ข้อกำหนดของกรมการขน

‼️เมื่อรู้แล้วอย่าใช้ป้ายทะเบียนผิดประเภทกันนะครับ‼️

ขอบคุณข้อมูลจาก: mthai

ติดกล้องหน้ารถยนต์ สามารถนำมาลดเบี้ยประกันได้

17 กันยายน 2019 / 0 Comments / 11 / Knowledge

รู้หรือไม่ ติดกล้องหน้ารถยนต์ สามารถนำมาลดเบี้ยประกันได้ ‼️
5️⃣ ขั้นตอนขอลดเบี้ยประกันง่ายๆ มีดังนี้

1️⃣ ทำประกันอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560
– รถที่ได้รับส่วนลดเบี้ยประกันต้องเป็นรถที่ทำประกันอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 ครับ ถ้าสมัครประกันอุบัติเหตุก่อนวันที่ 3 มีนาคม 2560 แต่ในกรมธรรม์ระบุว่ามีผลบังคับใช้วันที่ 3 มีนาคมเป็นต้นไปก็สามารถขอส่วนลดได้ แต่ต้องแจ้งกับทางบริษัทประกันเพื่อกรอกแบบฟอร์มขอส่วนลด

2️⃣ ได้รับส่วนลดร้อยละ 5 – 10 ของเบี้ยประกันสุทธิ
– รถทุกคันส่วนลดเบี้ยประกันอยู่ที่ร้อยละ 5–10 ของเบี้ยประกันสุทธิ จะติดกล้องกี่ตัวก็ลดเท่ากัน

3️⃣ ต้องใช้กล้องสำหรับติดตั้งรถยนต์เท่านั้น
– กล้องที่ติดหน้ารถต้องเป็นกล้องที่บันทึกภาพได้จริง ไม่จำกัดยี่ห้อ หรือราคาของกล้อง แต่ห้ามเป็นอุปกรณ์อื่นมาดัดแปลงเพื่อทำเป็นกล้อง เช่นสมาร์ทโฟน หรือแท็ปเลต โดยเด็ดขาด

4️⃣ แสดงหลักฐานการติดกล้องประกอบการทำประกัน
– ผู้ที่เอาส่วนลดเบี้ยประกันต้องแสดงหลักฐานการติดกล้องในรถโดยแนบเอกสารเป็นภาพถ่ายสำหรับออกเอกสารทำประกันเพื่อรับส่วนลด นอกจากนี้ต้องติดตั้งกล้องและเปิดใช้ตลอดจนครบสัญญา

5️⃣ บริษัทประกันภัยต้องให้ความร่วมมือ
– บริษัทประกันภัยต้องแสดงส่วนลดไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หากบริษัทประกันภัยรายใดไม่ให้ส่วนลดจะถือว่าผิดกฎหมายครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก: TQM

รูปถ่ายใบขับขี่ ใช้แทนบัตรจริงได้แล้ว

17 กันยายน 2019 / 0 Comments / 5 / Knowledge

📣 ประกาศ‼️ ข่าวดีสำหรับผู้ขับขี่บนท้องถนน 🚘

📱 รูปถ่ายใบขับขี่ ใช้แทนบัตรจริงได้แล้ว📱

💥 เริ่ม 19 กันยายน 2562 นี่ 💥

 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย และการจัดระเบียบการจราจรทางบกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยและสวัสดิภาพของประชาชน และประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น

 โดยมีสาระสำคัญในมาตรา 31/1 ว่า “ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ”

“ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว”

 ดังนั้นผู้ขับขี่รถยนต์จึงสามารถใช้สำเนาภาพถ่าย หรือใบขับขี่แบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนการพกใบขับขี่ตัวจริงได้โดยถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศ 120 วัน หรือตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย.2562

ขอบคุณข้อมูลจาก : Thai PBS

6 สิ่งต้องห้ามสำหรับรถยนต์

17 กันยายน 2019 / 0 Comments / 5 / Knowledge

📣#พี่ช้าง เตือนภัย‼️
6 สิ่งต้องห้ามสำหรับรถยนต์ ‼️
⭕️ ไฟแช็ก
– เพราะหากถูกแสงแดดเป็นเวลานานอาจเกิดการระเบิด เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ในรถ
⭕️ กระป๋องสเปรย์ต่าง ๆ
– เพราะความร้อนจะทำให้วัตถุ สารเคมี และแก๊สในกระป๋องขยายตัวระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้
⭕️ อุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่
– จำพวกโทรศัพท์มือถือ พาวเวอร์แบงก์ เพราะสารลิเธียมในแบตเตอรี่เป็นโลหะที่ไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี เมื่อได้รับความร้อน อาจทำให้เกิดการลัดวงจรและระเบิดได้
⭕️ น้ำแข็งแห้ง
– ใส่มาในกล่องโฟมเพื่อแช่เย็น เพราะเมื่อน้ำแข็งแห้งระเหิด จะกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้ผู้ที่อยู่ในห้องโดยสารหมดสติ
⭕️ ขวดพลาสติกใสที่มีน้ำเต็ม
– ไม่ควรวางไว้ที่คอนโซลหน้ารถ อีกหนึ่งเรื่องใหม่ที่มีเคสโผล่มาแล้ว เพราะน้ำในขวดพลาสติกเมื่อเจอแสงอาทิตย์ส่องได้มุม จะเกิดการหักเหของแสงรวมเป็นจุดเดียว ก่อเพลิงไหม้ในรถได้
⭕️ ยางลบดินสอ
– เพราะมีสารในกลุ่ม Plasticizers เป็นตัวทำละลายพลาสติกที่ดีเยี่ยม จะคายสารเมื่อเจอความร้อน แม้จะไม่อันตรายเท่าอย่างอื่น แต่ก็ทำให้รถเสียหายได้

ขอบคุณข้อมูลจาก: kapook

รถติดไม่ต้องเมื่อยเมื่อใช้ Auto Brake Hold

29 สิงหาคม 2019 / 0 Comments / 23 / Knowledge

⭕️ ระบบ Auto Brake Hold เป็นระบบที่ช่วยเหยียบเบรกค้างไว้ขณะจอดติดไฟแดง หรือสภาพจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่ง ทำให้ผู้ขับขี่ไม่จำเป็นต้องเหยียบเบรกค้างไว้ด้วยตัวเอง ซึ่งแตกต่างจากระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (Hill Start Assist) ที่จะทำงานเฉพาะเมื่อรถติดอยู่บนทางชันเพื่อให้ผู้ขับขี่สลับเท้าไปเหยียบแป้นคันเร่งโดยไม่ทำให้รถไหลถอยหลัง
⭕️ ในกรณีจอดรถ หากเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์มายัง P ในขณะที่ระบบ Auto Brake Hold ยังคงทำงานอยู่ ระบบจะเปลี่ยนเป็นเบรกมือโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องดึงสวิตช์เบรกแต่อย่างใด

💥 หากรถของคุณมีระบบดังกล่าวนี้ ก็อย่าลืมใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะครับ

Honda SENSING คืออะไร?

12 มีนาคม 2019 / 2 Comments / 182 / Knowledge

มาทำความรู้จักกับ Honda SENSING กันเลยครับ
– Honda SENSING เป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะจากฮอนด้า ที่ผสานการทำงานของเรดาร์กับกล้องด้านหน้าในการตรวจจับสภาวะแวดล้อมบนท้องถนน ช่วยแจ้งเตือนและช่วยควบคุมรถในสถานการณ์ขับขี่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ขับขี่ และเพื่อนร่วมทางบนท้องถนนอย่างแท้จริง

 

LKAS (Lane Keeping Assist System) หรือระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ
– กล้องด้านหน้าจะทำหน้าที่ตรวจจับเส้นแบ่งช่องทางเดินรถ ซึ่งระบบจะช่วยเพิ่มแรงหน่วงของพวงมาลัย เพื่อช่วยผู้ขับขี่ให้ควบคุมรถอยู่ภายในช่องทางปกติและลดอาการเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่

RDM with LDW (Road Departure Mitigation System with Lane Deoarture Warning) หรือระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ
– เป็นระบบที่ใช้กล้องด้านหน้าในการตรวจจับเส้นแบ่งช่องทางจราจร หากพบว่ารถอยู่ในสภาวะเบี่ยงออกนอกช่องทางโดยไม่ตั้งใจ ระบบจะส่งสัญญาณเตือนที่หน้าจอแสดงข้อมูลพร้อมการสั่นเตือนของพวงมาลัย และในกรณีที่รถเริ่มเบี่ยงออกนอกช่องทางมากยิ่งขึ้น ระบบจะช่วยหน่วงพวงมาลัย เพื่อให้รถกลับเข้าสู่ช่องทาง หากรถยังคงเบี่ยงออกนอกช่องทางจนอาจเกิดอุบัติเหตุ ระบบเบรกจะทำงานเพื่อชะลอความเร็ว (ในกรณีเส้นแบ่งถนนเป็นเส้นทึบ) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่รถจะออกนอกช่องทางจราจร

CMBS (Collision Mitigation Braking System) หรือระบบเตือนการชนรถ และคนเดินถนนพร้อมระบบช่วยเบรก
– เป็นระบบที่ช่วยเตือนผู้ขับขี่ให้ลดความเร็วของรถเมื่อมีรถคันข้างหน้า รถสวนทาง หรือคนเดินถนนอยู่ในระยะที่ไม่ปลอดภัย โดยระบบจะแจ้งเตือนผ่านหน้าจอแสดงข้อมูลและสัญญาณเสียง รวมถึงมีการสั่นเตือนของพวงมาลัยในกรณีรถสวนทาง ซึ่งหากผู้ขับขี่ยังไม่ตอบสนองหรือในกรณีที่อยู่ในระยะที่เสี่ยงต่อการชน ระบบจะช่วยเสริมแรงเบรกให้อัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการชนหรือลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ

ACC with LSF (Adaptive Cruise Control with Low-Speed Follow) หรือระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ
– เป็นระบบช่วยควบคุมความเร็วของรถให้คงที่ตามที่ผู้ขับขี่ตั้งค่าไว้ และระบบจะปรับความเร็วอัตโนมัติ โดยมีกล้องและเรดาร์ตรวจจับรถคันหน้า เพื่อรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าอย่างเหมาะสม และในการขับขี่ที่ความเร็วต่ำ ระบบจะช่วยปรับความเร็วให้รถเคลื่อนที่ตามรถคันหน้า รวมถึงเบรกและหยุดตามอัติโนมัติ ระบบจะเริ่มทำงานอีกครั้งเมื่อผู้ขับขี่กดปุ่มพวงมาลัยหรือเหยียบคันเร่ง

AHB (Auto High-Beam) หรือระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ
– เป็นระบบปรับไฟสูง-ต่ำอัตโนมัติด้วยกล้อง โดยจะปรับเป็นไฟสูงเมื่อขับขี่ในที่มืด และจะปรับเป็นไฟต่ำเมื่อตรวจจับได้ว่ามีรถสวนทาง หรือรถยนต์ด้านหน้า

3 อาการบ่งบอกว่าต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

7 มีนาคม 2019 / 0 Comments / 140 / Knowledge

หากตรวจเจอ 1 ใน 3 อาการดังกล่าว ควรพารถของคุณไปตรวจสอบหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนเดินทางทุกครั้ง เพื่อความราบรื่นในการเดินทางอย่างไม่มีสะดุด

  • เริ่มสตาร์ทติดยากกว่าปกติ หรือเมื่อจอดทิ้งไว้แล้วกลับมาสตาร์ทใหม่เครื่องจะติดยาก

 

  • สังเกตไฟหน้ารถ หากพบว่าไฟส่องสว่างลดลงอย่างเห็นได้ชัด อาจสันนิษฐานได้ว่าแบตเตอรี่เริ่มเกิดอาการไม่ปกติ

 

  • อุปกรณ์ที่ต้องใช้กำลังไฟมีอาการทำงานอืดกว่าปกติ เช่น กระจกไฟฟ้า

ผ่านไปแล้วครับ กับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ผ่านการชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์ ? #2,215เชื่อบ้ากล้าก้าว

1 ตุลาคม 2018 / 0 Comments / 173 / Knowledge

💖ผ่านไปแล้วครับ กับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ผ่านการชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์ 🎬 #2,215เชื่อบ้ากล้าก้าว ทางบริษัท นครินทร์ และ เอกอินทราฮอนด้า ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับ 🙏🏻“สุขได้มากกว่า กับนครินทร์ฮอนด้า”😘#เลือกรถที่ใช่กับศูนย์บริการที่เชื่อถือได้ #NakarinHondaCars #นครินทร์ฮอนด้าคาร์ส์______________________________________⏰ โชว์รูมเปิดให้บริการ- จันทร์-เสาร์ เวลา 7:00-18:30 น.- อาทิตย์ เวลา 8:00-17:00 น ☎️ หากต้องการนัดหมายทดลองขับ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-730-2000 และ Line : @nakarin.services 🚗 กดแผนที่มาโชว์รูมกันเลย https://goo.gl/hvEkuV 🚗 #รับเทิร์นรถเก่าทุกยี่ห้อ ให้ราคาสูง🔧 ศูนย์บริการ ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี มาตรฐาน

โพสต์โดย นครินทร์ฮอนด้าคาร์ส์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2018

Enjoy Honda Thailand.

Contact Us
ติดต่อเรา